OEFENMARATHON  GIERLE  2009

Terug naar Nieuws

 

 Beste paardenliefhebber,

 

Wij richten weer een oefenmarathon in voor al onze eigen leden en andere geïnteresseerde menners.Deze wedstrijd gaat door in verschillende reeksen, zowel voor junioren, eerste jaar

menners, als voor de meer ervaren teams. Junioren(onder de 16 jaar) worden begeleid en geholpen indien nodig, door een meerderjarige groom(verplicht). De junioren rijden alleen het B- traject af, het zogenaamd hindernis-traject. De eerste jaar menners rijden zowel het A-traject als het B-traject.Deze mogen ook geholpen worden indien nodig.

Met dit schrijven bent u uitgenodigd voor deze manifestatie.

Deze begint met een wegtraject: A van ongeveer 8 km dan een hindernis-traject: B met zes vaste hindernissen van ongeveer 10km en daarna het kegeltjes rijden.

Plaats :Oefenterreinen van de LRV in de POEYELHEI GIERLE

Datum  :5 April 2009

Met onderstaande strook inschrijven bij:WYNANTS IVO

                                                              HOFDREEF 51

                                                              2460 TIELEN

                                                              TEL:014 / 55 62 77    GSM 0496  531677

E-Mail adres  ivowynants@skynet.be

 

Inschrijvingen worden aangenomen tot 20 MAART 2009 en gelden indien gelijktijdig een bedrag van 12 euro is gestort op rekeningnummer: 733-3140012-55    L R V  GIERLE.          Bij een beperking van het aantal deelne­mers is de datum van inschrijving bepalend.

..................................................................................................................................

Inschrijving OEFENMARATHON GIERLE op zondag 5 april ( in drukletters aub )

 

Naam menner …………………………………………………………………………               

Junioren

 

Eerste jaar

 

Ervaren

 

                                                                                          Adres:......................................................................................................

 

Postcode:............. .Woonplaats:............................... .Tel.:.......................

 

E-Mail adres ……………………………………………………………………………

          (Aanduiden)

 
 


Aard van span:       Paard / Pony / Trekpaard. (Aanduiden)

 

        Enkelspan / Dubbelspan / Vierspan / Tandem. (Aanduiden)

 

Ondergetekende verklaart hierbij verzekerd te zijn voor burge­lijke aansprakelijkheid en ontlast de inrichters van iedere aansprakelijkheid,zowel voor,tijdens,en na de oefenmarathon.

                                Handtekening:.................

 

Marathon Gierle

p.a Wynants Ivo Hofdreef 51 2460 Tielen Tel:014/556277.    GSM  0496  531677

E-Mail adres ivowynants@skynet.be


 

 

Opmerkingen :

 

Terug naar Nieuws